English

پست الکترونیک : info@arkaazma.com

کاندیدای مستقل هیات مدیره اتحادیه مواد شیمیایی

بسمه تعالی

سازمان صنعت‚ معدن و تجارت استان تهران

هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی تهران

آگهی فراخوان انتخابات اعضای اتحادیه صنف تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی شهرستان تهران

در راستای اجرای ماده11 آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی‚ بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه صنف مواد شیمیایی شهرستان تهران دعوت می گردد‚ از ساعت 9:30 الی14 روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 جهت شرکت در دور اول انتخابات اتحادیه‚ شخصا با ارائه اصل کارت ملی و یا پروانه کسب به نشانی: تهران میدان هفتم تیر کوچه شاهرخ جنب دفتر پست سینا پلاک 4 طبقه سوم واحد 9

(محل اتحادیه )مراجعه و کاندیداهای مورد نظر خود را از بین افراد ذیل در قالب 5 نفر عضو اصلی هیات مدیره و1 نفربازرس انتخاب نمایند.

بدینوسیله با اعلام کاندیداتوری مدیریت محترم شرکت آرکا آزما‚ ازکلیه همکاران جهت حضور در این تکلیف ملی جهت هدایت مثبت مطالبات صنفی دعوت بعمل می آید.

هدف ما خدمتگزاری به صنعت شیمیایی کشور است...

درخواست مشاوره

بازدید کننده محترم در صورتیکه در زمینه مشاوره خرید و توزیع مواد اولیه شیمیایی نیاز به مشاوره با کارشناسان ما را دارید ، لطفا فرم را با دقت و به صورت صحیح تکمیل نمایید و همچنین در قسمت توضیحات شرح مختصری از درخواست خود را بیان نمایید تا کارشناس مربوطه با شما تماس حاصل نموده و بتوانند شما را یاری نمایید ، از توجه شما و اعتماد شما کمال تشکر را داریم که به کارشناسان آرکا آزما اطمینان دارید . شرکت آرکا آزما در تمامی مراحل کنار شما میباشد.