English

پست الکترونیک : info@arkaazma.com

✳️آموزش فرآیند آنالیز الکترولیت های آبکاری

تیتراسیون یکی از روش های مهم کنترل پارامترهای محلول های آبکاری است.هدف از برگزاری این دوره‚ آموزش عملی نحوه سنجش یونهای الکترولیتهای آبکاری و همچنین کنترل الکترولیتهای وان با استفاده از این روش می باشد.

•آموزش سنجش الکترولیت نیکل شامل یونهای نیکل‚ کلراید وسولفات(به صورت عملی)

•آموزش سنجش الکترولیت روی اسیدی شامل یونهای روی‚ کلراید و اسیدبوریک (به صورت عملی)

•آموزش سنجش الکترولیت روی سیانوری شامل یونهای روی‚ سیانید و سود

•آموزش سنجش الکترولیت نقره شامل یون نقره‚ سیانید و کربنات پتاسیم

•آموزش سنجش و کنترل کلیه الکترولیت های آبکاری بنابه درخواست در محل مشتری و یا در آزمایشگاه شرکت آرکا آزما

شرکت کنندگان پس از طی دوره توانایی انجام آنالیز و کنترل محلول های آبکاری نیکل و گالوانیزه سیانوری و اسیدی و نقره و...رادارند و می توانند در واحدهای مورد نظر‚ آزمایشگاهی را با هدف کنترل واحد آبکاری مستقر نمایند

درخواست مشاوره

بازدید کننده محترم در صورتیکه در زمینه مشاوره خرید و توزیع مواد اولیه شیمیایی نیاز به مشاوره با کارشناسان ما را دارید ، لطفا فرم را با دقت و به صورت صحیح تکمیل نمایید و همچنین در قسمت توضیحات شرح مختصری از درخواست خود را بیان نمایید تا کارشناس مربوطه با شما تماس حاصل نموده و بتوانند شما را یاری نمایید ، از توجه شما و اعتماد شما کمال تشکر را داریم که به کارشناسان آرکا آزما اطمینان دارید . شرکت آرکا آزما در تمامی مراحل کنار شما میباشد.